Blog

2021-cil il maliyyə hesabatı

"Hacı" Kredit İttifaqı MMC-nin 2021-cil il 31 Dekabr tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatı